L’ou, el cactus i la bossa de plàstic

Hermeticitat, ventilació i salut

Igual que al mític Spaghetti Western de Sergio Leone el protagonitzen tres personatges: El bo, el lleig i el dolent. Tres caçadors de recompenses busquen un tresor que cap pot aconseguir sense l’ajuda dels altres dos.

Hi ha tres protagonistes a la història a l’hora d’entendre l’hermeticitat de l’aire dels habitatges:

El bo, l’ou

La closca de l’ou està formada per vidres minerals i entre ells una xarxa de túnels formats per nombrosos porus que permeten, juntament amb una membrana fina, l’intercanvi de gasos entre l’interior i l’exterior de l’ou.

Ens aporta transpirabilitat.

El lleig, el cactus

Com pot sobreviure un cactus al desert en condicions extremes?

Un dels secrets és el control variable de la humitat. Dit altrament: durant la nit absorbeix la humitat de l’aire i durant el dia evita l’evaporació de l’aigua del seu interior.

El dolent, les bosses de plàstic

Les bosses de plàstic que no són transpirables. Són impermeables a l’aigua, però també a l’aire.

Els nostres tres protagonistes per si mateixos no asseguren el màxim benefici per a un habitatge eficient i saludable.

Igual que al guió de la pel·lícula, cadascun dels tres aporta beneficis si es combinen en justa mesura.

L’absència de planificació, el desconeixement de les característiques dels materials de construcció i dels fenòmens físics que els envolten poden ocasionar patologies greus.

Aquestes patologies afecten el mateix edifici (condensacions, floridura, danys estructurals i l’aïllament tèrmic). Així com a la salut de les persones (problemes respiratoris, al·lèrgies, cansament, migranyes…).

Condensació en una finestra

Moho en una paret

L’aire viciat per la manca o absència de ventilació afecta la salut.

L’excés d’infiltracions incontrolades d’aire provoca un desconfort tèrmic, una despesa excessiva en calefacció o refrigeració, danys estructurals als elements constructius.

A la imatge següent, una solució improvisada per segellar amb cinta americana les infiltracions d’aire pel calaix de la persiana:

Què entenem per hermeticitat a l’aire?

L’hermeticitat a l’aire dels edificis és la capacitat de l’envoltant o la pell dels edificis d’oposar-se a l’entrada incontrolada d’aire des de l’exterior cap a l’interior i viceversa.

La closca de l’ou transpira mitjançant nombrosos porus que formen túnels entre els vidres minerals i permeten l’intercanvi gasós entre l’interior i l’exterior. El seu número varia entre 7 000 i 15 000.

Per tant, permet respirar l’embrió i alhora el protegeix de l’exterior.

La nostra closca és la “pell” de les nostres llars. L’envoltant que ens separa del món exterior.

Seria la tercera pell que l’artista i arquitecte Hundertwasser va concebre en aquest dibuix per al llibre The Power of Art:

Aleshores, si l’envoltant de les nostres llars és la tercera pell…

Podem dir que les parets respiren?

Rotundament no, ja que respirar és propi dels éssers vius.

El que sí que podem afirmar és que les parets transpiren: són capaces d’intercanviar una certa quantitat d’aire i d’humitat entre l’interior i l’exterior.

Ho fan a través de la mateixa envolupant i també a través de les obertures no controlades (esquerdes, juntes, forats, passos d’instal·lacions…).

Són renovacions d’aire no controlades que resulten insuficients per ventilar i mantenir una bona qualitat de l’aire.

La pell de ledifici no respira. Igual que la nostra pell tampoc no ho fa, respirem a través dels pulmons.

El grau d’hermeticitat a l’aire dels edificis ens indica la qualitat de l’envoltant respecte a la capacitat de renovar o intercanviar aire entre l’interior i l’exterior de manera incontrolada.

Per què volem una bona hermeticitat a l’aire?

Per tres motius bàsics:

  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Un habitatge que no estigui correctament segellat pot necessitar fins a un 14% més d’energia que un habitatge hermètic a l’aire. L’entrada incontrolada d’aire a través de l’envolupant de l’edifici té efectes negatius a l’efectivitat de l’aïllament.
  • PER EVITAR PATOLOGIES: L’absència d’hermeticitat o un excés (metàfora de la bossa de plàstic) produirà problemes de condensacions i humitats.
  • SALUT: una hermeticitat deficient és causa de corrents d’aire, soroll, contaminants. Així mateix, un excés d’hermeticitat sense tenir en compte la ventilació produirà un empitjorament de la qualitat d’aire interior: cansament, mal de cap, malestar.

Tota intervenció que afecti l’hermeticitat dels edificis ha d’anar de mà d’estratègies de ventilació.

novo haus

Com ho faig?

És important plantejar tota intervenció de rehabilitació o projecte d’obra nova tenint en compte quina serà l’estratègia d’hermeticitat.

Tenint en compte:

  • Materials. Cada material té unes característiques determinades (l’ou, el cactus, la bossa de plàstic :-)) que el fan òptim per a un ús determinat. No tots els materials són adequats per a qualsevol solució.
  • Disseny de la capa hermètica. No deixeu a la improvisació el disseny i l’estratègia d’hermeticitat. Des de la fase inicial del projecte s’ha de dissenyar i planificar conjuntament amb la resta d’actors: constructors, tècnics, especialistes…
  • Correcta instal·lació o execució a l’obra: control de qualitat. Cal assegurar que l’execució en obra és correcta i adequada.

A la fase de disseny i planificació és important tenir els coneixements i experiència d’un dissenyador o expert en hermeticitat. Com pot ser un dissenyador Passivhaus.

A l’etapa d’obra, un expert en execució com potser un Passivhaus Tradesperson en pot controlar l’execució.

Com ho mesurem?

Mitjançant un test d’hermeticitat o BlowerDoor Test podem localitzar els punts d’infiltració i quantificar el volum d’aire escapat del nostre habitatge de manera incontrolada.

El test Blower Door és un sistema que analitza l’estanquitat d’un edifici, i localitza i mesura les pèrdues i filtracions d’aire que es produeixen.

Mitjançant la instal·lació d’un ventilador a la porta d’una llar o edifici, el “blower door” crea una diferència de pressió entre interior i exterior. Això permet descobrir per on entra o escapa l’aire, i quantificar aquestes pèrdues.

Aquest test serveix tant per millorar l‟eficiència energètica d‟un edifici, com per certificar diagnòstics tècnics amb dades objectives.

En aquest post us expliquem com fem un test BlowerDoor: