LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA SURT A COMPTE (PART 1/2)

La rehabilitació energètica de casa nostra és una inversió intel·ligent que ofereix una sèrie d’avantatges significatius tant per als propietaris o els seus habitants com per al medi ambient.
Aquest procés implica la implementació de millores estudiades i conscients en l’eficiència energètica de casa nostra amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i, en última instància, els costos associats.

Tres motivacions principals impulsen la millora dels nostres habitatges:

Estalviar diners a la factura de l’energia
Millorar la salut i el confort de la nostra família
L’augment de valor que la millora aporta a l’habitatge o l’edifici.

Un recent estudi de la Comissió Europea (Comprehensive study of building energy buildings in the EU. https://op.europa.eu/s/y0fg) 1 destaca, entre altres factors que per als consumidors, reduir els costos energètics i millorar-ne la salut i el confort a través de renovacions energètiques són factors importants.

Les raons o causes principals per dur a terme una renovació poden ser diversos esdeveniments o circumstàncies que fomentin la decisió d’invertir en renovacions energètiques.

L’EPBD defineix els desencadenants o motivacions com a “moments oportuns al cicle de vida d’un edifici, per exemple, des d’una perspectiva de rendibilitat o disrupció, per dur a terme projectes de renovacions d’eficiència energètica”.

A les Recomanacions de la Comissió Europea sobre renovació d’edificis de 20191 diferències entre tres categories de desencadenants:

a) una transacció (per exemple, la venda, el lloguer o l’arrendament d’un edifici, el refinançament o un canvi en l’ús);
b) renovació (per exemple, una renovació més àmplia ja planificada no relacionada amb l’energia);
c) un desastre/incident (per exemple, incendi, terratrèmol, inundació)

De forma més detallada aquests són els principals motius o desencadenants per dur a terme una rehabilitació energètica1:

4

Del quadre anterior es dedueix que una de les raons primordials a l’hora d’emprendre una millora energètica és l’estat de manteniment i/o reparacions necessàries de l’edifici.
Aquests tipus d’actuacions de millora no només tenen beneficis sobre la factura energètica, el canvi climàtic, la salut de les persones o els efectes del canvi climàtic.
Són intervencions que també estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

A més, les rehabilitacions energètiques produeixen una revaloració dels edificis i habitatges.
La revaloració dels immobles rehabilitats és important i és rendible. Tant des d’un punt de vista privat com a públic, en reduir la despesa en sanitat com a conseqüència de la millora de les condicions d’habitabilitat.
Segons un estudi realitzat per Societat de Taxació, un habitatge de més de 50 anys augmentaria el seu valor en un 25% de mitjana després de ser rehabilitat.
Valors unitaris mitjans de mercat dels immobles abans i després de ser rehabilitats amb el percentatge de variació:

5