LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA SURT A COMPTE (PART 2/2)

Resum d’alguns dels avantatges clau per dur a terme una rehabilitació energètica conscient en un habitatge:

 1. Estalvi en costos energètics:

Aquestes millores poden resultar en un estalvi substancial al llarg del temps i ajudar a compensar els costos inicials de la rehabilitació.
Una rehabilitació energètica ben planificada i executada pot portar a una reducció substancial a les factures d’electricitat i calefacció. Això pot suposar un estalvi anual significatiu que pot oscil·lar entre el 20% i el 50% o fins i tot més, depenent de les millores realitzades.

Aquestes millores es poden enquadrar en alguna d’aquestes actuacions, de forma puntual o combinada:

 • Instal·lació d’aïllament adequat.
 • Finestres eficients.
 • Sistemes de calefacció eficients.
 • Millora de l’hermeticitat.
 • Recuperadors de calor.
 • Proteccions solars.
 • Sistemes de refrigeració moderns i eficients.
 • Optimització de la il·luminació.
 • Estratègies en l’ús conscient de l’aigua.

2. Millora del confort:

 • Un habitatge rehabilitat energèticament és més còmode i confortable durant totes les estacions de l’any.
 • Un bon aïllament continu i sistemes de climatització eficients garanteixen una temperatura interior més constant i agradable.
 • Reducció dels corrents d’aire fred i calent mitjançant la millora de l’hermeticitat.
 • Evitant punts freds o calents derivats dels ponts tèrmics.

3. Augment del valor de la propietat:

La rehabilitació energètica augmenta significativament el valor d‟un habitatge (de mitjana un 25%). Els compradors i arrendataris estan cada vegada més interessats en habitatges eficients des del punt de vista energètic, cosa que es pot traduir en un preu de venda més alt o en una demanda més gran si es decideix llogar la propietat.

A països com França es prohibeix el lloguer d’habitatges amb una baixa qualificació energètica: habitatges “ENERGÍVORES” o “COLADORS ENERGÈTICS” a partir del 2023.

4. Reducció de la petjada de carboni:

En reduir el consum d’energia, un habitatge rehabilitat energèticament contribueix a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Això ajuda a combatre el canvi climàtic i preservar el medi ambient.

5. Millora en la salut i el benestar:

Un ambient interior més saludable és un altre benefici important. La rehabilitació energètica implica sovint l’eliminació de problemes d’humitat i floridura, millorant així la qualitat de l’aire interior i reduint els riscos per a la salut.

6. Accés a incentius i subvencions:

Hi ha programes governamentals i subvencions destinats a fomentar l’eficiència energètica en habitatges (Next Generation, PREE5000). Aquests incentius ajuden a cobrir part dels costos de la rehabilitació, fent que sigui encara més atractiva des del punt de vista financer.

7. Confort tèrmic a totes les estacions:

Les millores en l’eficiència energètica garanteixen que l’habitatge sigui més fresc a l’estiu i més càlid a l’hivern, cosa que millora el confort dels habitants durant tot l’any.

8. Amortització de la inversió:

Tot i que la rehabilitació energètica pot requerir una inversió inicial, moltes de les millores realitzades tenen un període d’amortització raonable. Període que es redueix gràcies a les ajudes per a aquest tipus de rehabilitacions. En alguns casos, és possible que els estalvis a les factures d’energia permetin recuperar el cost de la inversió en pocs anys.

La rehabilitació energètica d’un habitatge no només beneficia els propietaris en termes d’estalvi de costos i augment del valor de la propietat, sinó que també té un impacte positiu al medi ambient i en la qualitat de vida dels que habiten la llar. És una inversió a llarg termini que ofereix nombrosos avantatges tant econòmics com ambientals.

És important tenir en compte que els resultats poden variar segons el projecte específic i les condicions locals. Per tant, és recomanable dur a terme una anàlisi detallada abans de fer una rehabilitació energètica, incloent-hi un estudi de viabilitat econòmica, per avaluar el potencial d’estalvi i retorn de la inversió en el context particular de l’habitatge en qüestió.

A més a més, treballar amb professionals especialistes en eficiència energètica i aprofitar les subvencions disponibles pot maximitzar els beneficis econòmics de la rehabilitació.