2-2

10 FORMES D’ARRUÏNAR UN TEST BLOWER DOOR

El test Blower Door és un sistema que analitza l’estanquitat d’un edifici, localitza, mesura les pèrdues i filtracions d’aire que es produeixen a través de la pell o envoltant de la construcció.

Mitjançant la instal·lació d’un ventilador a la porta d’una llar o edifici, el “blower door” crea una diferència de pressió entre interior i exterior. Això permet descobrir per on entra o escapa l’aire, i quantificar aquestes pèrdues.

Aquest test serveix, entre altres utilitats, per a:

  • Millorar l’eficiència energètica d’un edifici
  • Millorar el confort interior
  • Comprovar la bona execució de l’obra i col·locació de fusteries exteriors
  • Certificar diagnòstics tècnics amb dades objectives
2-2

A edificis Passivhaus o nZEB (Edifici de Consum Energètic Gairebé Nul), l’estanquitat o hermeticitat a l’aire és un aspecte molt important. Tant és així que els habitatges certificats sota l’estàndard Passivhaus han de complir un valor límit establert. Aquest valor es mesura amb un test Blowerdoor i és fonamental per assegurar la qualitat de la construcció.

Què cal tenir en compte a l’hora de planificar un test Blowerdoor?

Hi ha moltes formes diferents en què podem fracassar en fer un test. A la següent llista, descric 10 possibles errors sense cap ordre en particular, que podem agrupar en tres categories diferents:

PLANIFICACIÓ

IMPLEMENTACIÓ

CONTROL

#1 FALTA DE DEFINICIÓ DE LA SITUACIÓ DE LA LÍNIA HERMÈTICA

La forma número u d’arruïnar l’estanquitat de l’aire és no saber on és la barrera d’aire. Sense pensar adequadament quina és la barrera d’aire de l’edifici. A qualsevol edifici Passivhaus, hi ha d’haver una capa hermètica contínua.

1-1

#2 INDEFINICIÓ DE LES CONNEXIONS

La segona causa d’arruïnar l’estanquitat és no saber com es connectaran totes les capes de materials d’un edifici: no detallar prou bé a nivell de projecte els detalls constructius. Pensant a més en la seqüenciació, com ho executarem a l’obra. Necessitem pensar primer en això i després allò.

6

#3 ANÀLISI DE COMPATIBILITAT DE MATERIALS

A l’etapa de planificació cal especificar o planejar l’ús de materials que siguin compatibles entre si. No tots els materials s’adhereixen a tots els altres materials. Una solució simple és triar una família de productes i simplificar-ne l’aplicació a l’obra per evitar improvisacions.

7-1

#4 FALTA DE COMUNICACIÓ AMB ELS INDUSTRIALS

Molt important: no comunicar correctament als instal·ladors què se suposa que han d’instal·lar. D’aquí la importància de les reunions a l’obra per explicar, fer pedagogia i implicar els agents que intervenen a l’obra: TREBALL EN EQUIP

8-1

#5 FER LES COSES COM S’HAN FET SEMPRE + IMPROVISACIÓ

Continuar fent les coses com sempre, continuar fent el que fas i després, potser més endavant, ja veurem com ho arreglem.

9-1

#6 SUBESTIMAR LA INSTAL·LACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS

De ben poc serveix tenir les millors fusteries si la instal·lació s’ha realitzat de qualsevol manera.

10-1

#7 NO TENIR EN COMPTE PER ON PASSARAN LES INSTAL·LACIONS

Igual que les connexions, manca de definició i planificació de les penetracions. Normalment, les penetracions són instal·lacions que travessen la capa hermètica en forma de tubs, canonades i cablejats. El segellat hermètic s’ha de planificar en fase de projecte, disminuint racionalment el nombre de penetracions previstes i preveient el segellat correcte d’aquests elements.

11-1

#8 NO PRESTAR ATENCIÓ A LES MÀQUINES

Tècnica número vuit per arruïnar el valor d’estanquitat a l’aire: no parar prou atenció a les instal·lacions dels sistemes actius com la ventilació o la climatització. Igual que el punt anterior, una planificació correcta ens pot estalviar més d’un disgust.

#9 NO DUR A TERME LES PROVES BDOOR QUE SIGUIN NECESSÀRIES

A tots els cursos o seminaris web que he fet, plantejo la mateixa pregunta: Quants tests Blowerdoor hem de fer durant l’execució d’obra? La resposta és que un mínim de dos: un durant l’obra i un altre al final.
Però la realitat és que s’han de fer les que siguin necessàries per assegurar el resultat final.

12-1

#10 NO USAR LA TECNOLOGIA AL NOSTRE ABAST

I la meva última manera d’arruïnar l’estanquitat del seu edifici és simplement no utilitzar tota la increïble tecnologia que tenim disponible avui dia. Em refereixo, per exemple, a la termografia infraroja. Actualment, podem adquirir una càmera infraroja amb suficients prestacions a un preu assequible.

MITJANS TECNOLÒGICS

13-1

Encara que una de les meves eines preferides que uso són només els meus ulls. Quan faig una primera inspecció visual, puc detectar patrons o punts crítics que cal comprovar. Hi ha casos en què no necessito un test Blowerdoor, un generador de fum ni una càmera infraroja. Tot allò que necessito són els meus ulls i la meva experiència per poder detectar punts crítics evidents a millorar.
L’altra eina que m’agrada fer servir per avaluar l’estanquitat de l’aire són les meves mans. La sensibilitat de la pell ens permet detectar petites fuites d’aire quan fem el test.

MITJANS HUMANS:
EXPERTISE + “SENTIT I SENSIBILITAT”

I finalment: L’HERMETICITAT SENSE CONTROL NO SERVEIX DE RES

16-1
https://www.pirelli.com/